Podmienky používania
sociálnych sietí

(ďalej len „podmienky“)

Táto fanpage stránka je oficiálna fanpage stránka (ďalej len „stránka“) spoločnosti SUNDAYFLIES s.r.o., Nejedlého 22, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro vložka číslo: 163589/B, IČO: 54 892 481 (ďalej len „spoločnosť a/alebo prevádzkovateľ“). Tento profil slúži výlučne na informatívne účely a umožňuje nám s vami komunikovať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) a to obsahy a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí. Viac informácií o pravidlách a používaní sociálnej sieti.

Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ. Všetkom publikovaný obsah na našom profile (napr. texty, logá, fotografie, videá) sú chránené autorským právom. Fotky a videá zverejňujeme len s vašim udeleným súhlasom.

Na profile môžeme využívať hypertextové odkazy (tzv. linky) na webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy budete presmerovaní na tieto webové stránky (napr. webové stránky sociálnych sietí alebo webové stránky našich partnerov). Nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán, a zároveň sa dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany.

Prístup na našu stránku je bezplatný. Znášate všetky náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s prístupom na našu fanpage. Obsah našich stránok nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu technickej chyby naším rozhodnutím, ak sa rozhodneme zneprístupniť obsah stránky alebo niektorú jeho časť.

Nenesieme zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by vám mohli vzniknúť v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním našej stránky a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria obsah našej stránky, a ktoré boli vytvorené nami alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou. Neručíme za kompatibilitu našej stránky s vaším počítačovým systémom alebo softvérom. Neručíme ani za to, že táto stránka nie je infikovaná škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ju sprístupňuje je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov.

Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky používania to formou aktualizácií. Tieto aktualizácie sú záväzné pre návštevníkov tejto stránky.

Tieto podmienky používania sa riadia slovenskými zákonmi a právnymi predpismi.