Pravidlá cookies

V týchto pravidlách si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto pravidlá obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

Prevádzkovateľ postupuje v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších (ďalej v texte len ako „Zákon a/alebo Nariadenie”).

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť: SUNDAYFLIES s.r.o., Nejedlého 22, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro vložka číslo: 163589/B, IČO: 54 892 481 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „My“ alebo „Spoločnosť“) je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na doméne https://www.sundayflies.com (ďalej len ako „webová stránka“). Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
E-mail: sundayflies@sundayflies.com

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu vo vzťahu k osobným údajom.

1. Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

• Základné súbory cookies
Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

• Prevádzkové súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napríklad prezradia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Nutné potrebné cookies spracúvame na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - oprávnený záujem. Našim oprávneným záujmom je správne fungovanie webovej stránky a jej optimalizácia.

Dobrovoľné cookies:

Štatistiky/výkonné
pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

● Marketingové (reklamné)
Súbory cookie reklamy sa používajú na zabezpečenie relevantných reklám a marketingových kampaní pre návštevníkov. Tieto cookies sledujú návštevníkov naprieč webovými stránkami a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobených reklám.

V prípade dobrovoľných cookies spracúvame osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - súhlas dotknutej osoby Nariadenia. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty.

2. Čo ak nechcem používať súbory cookies?

Cookies, ktoré sa na našom webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Postup pri odstránení cookies:
Návody pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Mozilla https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
Opera help.opera.com
Safari support.apple.com